JURNALUL UNEI TRANSFORMĂRI

Abilitarea comunităților pentru a crea soluții durabile: Parteneriat între The Hunger Project și Herbalife Nutrition pentru a reduce foametea la zeroUnul din nouă oameni este afectat de foamete la nivel global și, deși rezultatele sunt similare peste tot, nu există răspunsuri general valabile. Comunități din întreaga lume se confruntă cu probleme la fel de diferite ca membrii lor, de la dezastre naturale care distrug rezervele de hrană și sursele de apă, la lipsuri alimentare în zonele rurale unde hrana proaspătă, nutritivă, este indisponibilă.

Dezvoltarea de soluții unice la aceste provocări necesită o abordare practică împreună cu cei afectați cel mai mult, motiv pentru care Herbalife Nutrition anunță cu mândrie parteneriatul său cu The Hunger Project. Din 1997, această organizație globală și-a concentrat eforturile pe furnizarea de strategii durabile, plasate sub responsabilitatea comunității, centrate pe femei, inclusiv programe de dezvoltare și educare, care vizează aspectele legate de foamete în cele mai vulnerabile zone ale lumii. 

În calitatea noastră de lider în nutriție, știm că acest parteneriat ne va spori capacitatea de a face față acestor provocări cu ajutorul inițiativei noastre Nutrition for Zero Hunger (Nutriție pentru Zero Foamete), extinzând impactul pe care îl pot avea organizațiile noastre în toată lumea.

Gândim global, acționăm local

Abordarea cauzelor fundamentale ale foametei începe de la sursă, cu nevoile specifice ale comunităților cel mai grav afectate de aceste probleme. Vom sprijini eforturile The Hunger Project în abordarea acestor provocări prin:

    • Atenția pe ceea ce contează: Investind si mobilizând comunitățile rurale și încurajând parteneriatele eficiente cu administrațiile locale, metodologia The Hunger Project catalizează un proces de dezvoltare prin care comunitățile obțin rezultate concrete în ceea ce privește securitatea alimentară și rezultatele nutriționale.
  • Îmbunătățirea educației nutriționale: Împuternicind comunitățile să obțină acces la informații nutriționale legate de alegeri alimentare diferite, mai sănătoase și sustenabile la nivel local.
  • Creșterea nivelului de conștientizare asupra crizei globale: Creșterea nivelului de conștientizare asupra misiunii The Hunger Project prin diseminarea de informații cu privire la acest nou parteneriat către ampla rețea globală Herbalife de membri independenți și peste 8.000 de angajați din întreaga lume, pentru a ajunge la cât mai mulți oameni și comunități posibil.

Oferirea femeilor a instrumentelor necesare pentru a deveni agenți ai schimbării

În fiecare regiune a lumii, femeile poartă povara asigurării nevoilor de bază ale familiei, de la necesitățile tangibile, precum hrană și nutriție, până la nevoile intangibile majore, precum educație și suport emoțional. Acestea nu pot, însă, să primească resursele de care au nevoie – educație, informare și, cel mai important, autonomie – pentru a-și asuma cu succes această obligație. 

Studiile arată că, atunci când organizațiile și agențiile guvernamentale sprijină femeile, beneficiile se extind dincolo de familiile lor și ajung până în zonele din apropiere. 

Parteneriatul între Nutrition for Zero Hunger și The Hunger Project include susținerea programelor acestuia menite să ofere instrumentele și formarea de care au nevoie femeile din întreaga lume pentru a acționa ca agenți ai schimbării în comunitățile lor, inclusiv:

  • Programul de microfinanțare de la The Hunger Project: Organizația le oferă femeilor producători agricoli acces facil la creditare, formare adecvată și le insuflă importanța economisirii, oferindu-le oportunitatea de a-și crește veniturile prin proiecte generatoare de venit și investind în familiile și comunitățile lor.
  • Workshop de leadership pentru femei: Peste 83.000 de femei au fost alese în consilii locale din India, reprezentând nevoile satelor din care fac parte și formând federații la nivel distructual și statal pentru a asigura conștientizarea și acționarea la cele mai înalte niveluri guvernamentale.

Reducerea foametei la zero în câte o comunitate pe rând

The Hunger Project a sprijinit deja 13.000 de comunități din Africa, Asia de Sud și America de Sud să facă pași importanți în ceea ce privește dezvoltarea economică locală și creând soluții durabile la cauzele principale ale foametei, insecurității alimentare și malnutriției. 

Prin intermediul Nutrition for Zero Hunger, Herbalife Nutrition ajută la combaterea foametei globale tot mai agravată, insecurității alimentare și malnutriției. În calitate de lider în industria nutriției, ne-am asumat angajamentul de a aborda această nevoie prin eforturi combinate pentru acces la nutriție sănătoasă și educație nutrițională. Nutrition for Zero Hunger este aliniată la al doilea obiectiv de dezvoltare durabilă al Organizației Națiunilor Unite, care face apel la măsuri îndrăznețe pentru combaterea malnutriției în toate formele sale până în 2030, precum și soluții de a pune capăt foametei globale și de a îmbunătăți nutriția în întreaga lume. Inițiativa abordează foametea globală, securitatea alimentară și malnutriția prin angajamente cheie care să asigure un acces mai mare, educație și abilitare în ceea ce privește nutriția sănătoasă în întreaga lume.